Budynek inwentarsko - składowy z ujeżdżalnią koni i pomieszczeniami zamieszkania zbiorowego w Żmiącej