Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej dla miasta Cegłów pn. „Rewitalizacja – szansą na odnowę zdegradowanej tkanki społeczno – gospodarczej dawnego miasta Cegłów”.

Przedmiotem konkursu było opracowanie reprezentacyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum Cegłowa będącej miejscem spotkań, organizacji wydarzeń, a także służącej rekreacji i wypoczynkowi.

Przedmiotem konkursu było opracowanie reprezentacyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum Cegłowa będącej miejscem spotkań, organizacji wydarzeń, a także służącej rekreacji i wypoczynkowi.

PRZESTRZEŃ PLACU

W koncepcji utworzono reprezentacyjny plac, którego przestrzeń uzyskano likwidując dysharmonijny budynek remizy strażackiej. Nawierzchnia placu wykonana z trwałej cegły pełnej w dwóch odcieniach, nadaje rangę przestrzeni i podkreśla historyczną funkcję miejscowości. Na zwieńczeniu osi biegnącej w kierunku części parkowo – rekreacyjnej przeniesiony został Pomnik Niepodległości, podkreślając jego znaczenie. Plac otoczony jest ławkami, a w jego centralnej części znajduje się sucha fontanna. W południowo – zachodniej części placu zaprojektowane zostały stoiska targowe o konstrukcji drewnianej, wydzielone od centralnej części placu zielenią.

PRZESTRZEŃ PARKOWO – REKREACYJNA

W południowo – zachodniej części terenu opracowania, na obecnych terenach zielonych zlokalizowana została przestrzeń parkowo – rekreacyjna. Usytuowano w niej ogólnodostępną siłownię zewnętrzną, której celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców Cegłowa. Przez środek przestrzeni przebiega alejka z kostki brukowej, przy której znajdują się ławki. Miejsce pomnika ku czci ofiar terroru nie uległo zmianie. Istniejący drzewostan uzupełniony jest o nowe nasadzenia.

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

Układ komunikacyjny nie ulegnie zmianie. Przystanek autobusowy pozostanie w dotychczasowej lokalizacji, a poprzez usunięcie wjazdu do remizy OSP zatoczka została zaprojektowana zgodnie z przepisami. Naprzeciw placu – po drugiej stronie ulicy Tadeusza Kościuszki zlokalizowany został parking dla rowerów. Przy ośrodku zdrowia, od strony projektowanego placu zaprojektowane zostały dodatkowe 4 miejsca parkingowe z betonowych płyt ażurowych.

ZIELEŃ

Jedną z głównych zasad koncepcji było możliwie jak największe zachowanie istniejącego drzewostanu. Zaproponowane zostało kilkanaście nowych nasadzeń drzew, dzięki którym uzyskano harmonijne wnętrze urbanistyczne centrum. Na placu znajdują się również donice z trawami ozdobnymi.

MAŁA ARCHITEKTURA

W proponowanym rozwiązaniu w przestrzeni placu została zaprojektowana sucha fontanna z iluminacją. Woda jest elementem, który ożywia przestrzeń, skupia uwagę ludzi, skłania do refleksji. Jednocześnie w połączeniu z ceglaną posadzką tworzy niepowtarzalny klimat.

W koncepcji zaprojektowano drewniane ławki, donice i kosze na śmieci z zaakcentowanym symbolem kłosa zboża – elementem herbu Cegłowa i jednocześnie symbolem urodzaju i dobrobytu.

Stoiska Targowe zlokalizowane na placu zostały wykonane z drewna. Ich główne przeznaczenie to działalność o charakterze usługowo – handlowym, skupiająca się na produktach regionalnych.

OŚWIETLENIE

Zaprojektowano nowe lampy oświetlające ulice i plac, czyniąc miejsce bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców o każdej porze. Dodatkowymi elementami oświetlenia są reflektory podświetlające Pomnik Niepodległości, fontannę oraz zieleń.