Projekt Kopalni Siarki Basznia II

Etap
Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja
Basznia, powiat Lubaczowski
Inwestor
POLSKA SIARKA sp. z o.o.

Kopalnia Basznia powstała w 1974 roku. Uruchomiono wtedy jedyną w Polsce kopalnię siarki zlokalizowaną poza zagłębiem tarnobrzesko-staszowskim. Okazało się wtedy, że bogate złoża są trudne do eksploatacji, czego konsekwencją była nierentowność kopalni (projektowana technologia pozwoli uniknąć takich problemów). Dodatkowo w tym okresie spadł popyt na siarkę co ostatecznie doprowadziło do tego, że w 1988 roku kopalnię zamknięto. W 1990 roku firma Sulphurquest of Poland Ltd. wznowiła wydobycie bez powodzenia ? 3 lata później ponownie zamknięto kopalnię.

Reaktywacja projektu pod nazwą Kopalnia Siarki Basznia II zakłada wznowienie wydobycia siarki po niemal 20 latach od zamknięcia pierwszej kopalni. Nowa technologia pozwoli na efektywne pozyskiwanie siarki, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Powierzchnia opracowania to 62042,80 m2, natomiast powierzchnia zabudowy 3280,12 m2. Zaprojektowany został zespół obiektów w skład którego wchodzą budynki technologiczne, magazynowe oraz budynek administracyjny. Formy obiektów, pomimo przemysłowego charakteru, dobrze wkomponowują się w otaczający krajobraz, nie burząc jego harmonii.

Współpraca z Polimex Engineering, ABA Invest, Veolia Water Technologies.