Urząd skarbowy w Sanoku

Etap:
Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy

Lokalizacja:
Sanok, województwo podkarpackie

Inwestor:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data wykonania:
2021

Powierzchnia użytkowa:
1467,96 m2

Projekt zakładał pełną przebudowę oraz dostosowanie istniejącego nieużytkowanego budynku na potrzeby nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Sanoku wraz nadaniem całkowicie nowego wizerunku zarówno w formie zewnętrznej jak i wewnętrznej. Naszym celem było nadanie nowej jakości architektury wpisującej się w kontekst miejsca jak i stosownej dla przyszłej funkcji – tworząc jednocześnie przyjazną dla petenta przestrzeń.